Blog

Phần Lan vẫn là một địa điểm đầu tư hấp dẫn bất chấp đại dịch Covid-19

Định cư Phần Lan Thông tin định cư

Bất kể tác động của COVID-19 đối với dòng vốn đầu tư toàn cầu, mức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Phần Lan vẫn đặc biệt cao vào năm 2020. Khả năng phục hồi COVID của Phần Lan và sự ổn định của xã hội đã cộng hưởng với các nhà đầu tư, […]

14 ngày là thời gian xử lý giấy phép cư trú với nỗ lực nhập cư của chính phủ Phần Lan

Định cư Phần Lan

Chương trình bao gồm một dự án thí điểm sẽ theo dõi nhanh quá trình cấp giấy phép cư trú cho các doanh nhân khởi nghiệp với visa đầu tư định cư Phần Lan. Bộ Kinh tế và Việc làm đã công bố một loạt các biện pháp mới nhằm thúc đẩy nhập cư theo […]